Košický Matboj

Košický Matboj

22. ročník súťaže sa uskutočnil 27.10.2023 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. 

Matboj je matematická súťaž pre štvorčlenné družstvá žiakov stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií (tím je spravidla zložený zo žiakov tej istej školy), ktorá prebieha každý rok koncom októbra v Košiciach.

Každému družstvu je pridelený koeficient (jeho úlohou je vyrovnávať rozdiely medzi družstvami spôsobené rôznymi ročníkmi a skúsenosťami účastníkov). Koeficient $K$ je definovaný ako: $K = 2.8 - S/20$, kde $S$ je súčet ročníkov všetkých členov družstva. V prípade, že ma tím menej ako štyroch členov, každá "prázdna stolička" sa do tohto súčtu počíta ako štvrták.

Súťaž prebieha v troch kolách (medzi ktorými sú len krátke prestávky, ktoré trvajú 5 minút). Každé kolo trvá 30 minút a družstvo na jeho začiatku dostane zadanie s 12 úlohami a odpoveďový hárok. Každá úloha má výsledok vo forme čísla, príp. jednoduchého výrazu, ktorý súťažiaci napíšu do odpoveďového hárku (postup riešenia sa nevyžaduje). Po skončení kola opravovatelia pozbierajú od súťažiacich odpoveďové hárky, ktoré následne opravia.

Za každú správne vypočítanú úlohu v odpoveďovom hárku dostáva družstvo $K$ bodov. Za žiadnu alebo nesprávnu odpoveď dostáva $0$ bodov.

Cieľom je nazbierať v troch kolách čo najviac bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet správne vypočítaných úloh.

Kritéria výberu družstiev na Matboj

V prípade, že sa na súťaž prihlási viac družstiev, ako je kapacita, tak vyberáme družstvá postupne podľa nasledovných pravidiel:

1. Najprv zoberieme jedno družstvo z každej školy zaradom podľa času vyplnenia prihlasovacieho formulára až do naplnenia kapacity.

2. V prípade, že kapacita nie je naplnená, tak pokračujeme druhým družstvom z každej školy opäť zaradom podľa času vyplnenia prihlasovacieho formulára až do naplnenia kapacity.

Usporiadateľská škola má nárok na jedno družstvo navyše.

Košický Matboj

 2023

 Zadania a riešenia

Poradie 

2022 (jeseň)

Zadania a riešenia 

 Poradie

2022 (jar)

 Zadania a riešenia

 Poradie

2019

Zadania a riešenia

Poradie

2018

 Zadania a riešenia

Poradie 

2017

 Zadania a riešenia

Poradie

2016

Zadania a riešenia 

Poradie 

2015

Zadania a riešenia

Poradie

2014

Zadania a riešenia

Poradie

2013

Zadania a riešenia

Poradie

2012

Zadania a riešenia

Poradie

2011

Zadania a riešenia

Poradie

2010

Zadania a riešenia

Poradie

2009

Zadania a riešenia

Poradie

2008

Zadania a riešenia

Poradie

2007

Zadanie

Poradie

2006

Zadania a riešenia

Poradie

2005

Zadanie

Poradie

2004

Zadanie

Poradie

2003

Zadania a riešenia

Poradie

2002

Zadania a riešenia

Poradie

2001

Zadanie

Poradie

 

 Prešovský Matboj

2004

Zadania a riešenia

Poradie

2003

Zadania a riešenia

Poradie

2002

Zadania a riešenia

Poradie

2001

Zadania a riešenia

Poradie

 

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!