Poradie seminára STROM, 46. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 2 54
Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 54
3. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 5 50
4. Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 2 47
5. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 9 9 -- 45
6. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 -- 42
7. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 9 5 -- 39
8. Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- 36
9. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 1 7 -- 8 8 2 34
10. - 12. Sara Gašparová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 -- 6 -- 33
Natália Čigašová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 7 -- -- 33
Marian Rajnoha S3 Gymnázium Andreja Kmeťa 9 8 3 5 6 2 33
13. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 -- 0 2 32
14. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 3 -- 30
15. - 16. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 9 7 -- -- 6 -- 29
Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 6 -- -- -- 29
17. Erik Novák S4 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 -- 6 -- 28
18. - 20. Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 27
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 27
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 27
21. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 8 -- -- 0 -- 25
22. Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 -- -- -- 24
23. Matúš Masrna S4 Gymnázium Poštová 9 9 6 8 -- -- -- 23
24. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 -- 3 -- 9 -- 21
25. - 26. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 8 -- 3 -- 20
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky 6 5 3 1 2 2 20
27. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32 9 3 3 2 2 -- 19
28. - 29. Filip Rásó S2 Súkromné bilingválne gymnázium Galanta 9 4 1 0 3 -- 18
Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 3 -- 1 -- 18
30. - 31. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 5 -- -- -- -- 17
Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 5 3 -- -- -- 17
32. Paulína Dujavová S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 -- -- -- 2 16
33. - 34. Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 3 3 -- -- -- 15
Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 -- -- -- -- 15
35. - 36. Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 3 9 2 -- -- -- 14
Daniela Jurišinová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 6 6 -- 2 -- -- 14
37. Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- 4 -- 13
38. Richard Gerboc S3 Gymnázium Poštová 9 4 8 -- -- -- -- 12
39. - 41. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Tomáš Tall S3 Gymnázium sv. Moniky 3 4 1 0 1 0 9
Kristína Štefčáková S2 Gymnázium Konštantínova 2 4 1 1 0 -- 2 9
42. - 43. Viktória Nogová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 3 -- 1 -- -- 7
Lukáš Hudák S3 Gymnázium Leonarda Stöckela 1 3 2 0 1 -- 7
44. Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 -- -- -- -- 4
45. Monika Birošová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 -- -- 0 -- -- 3
46. - 47. František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka -- 0 -- 0 -- -- 0
Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 9 9 9 9 54
2. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 8 9 9 8 52
3. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 9 8 5 49
4. - 5. Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 7 9 9 9 43
Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 8 9 8 -- -- 9 43
6. - 7. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 5 4 8 9 1 -- 35
Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 1 7 2 7 9 35
8. Marian Rajnoha S3 Gymnázium Andreja Kmeťa 9 2 4 9 3 3 30
9. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 4 6 9 -- -- 28
10. - 11. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 27
Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- 27
12. Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 -- 6 9 -- -- 24
13. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 2 -- 2 -- 22
14. - 15. Sara Gašparová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 5 7 -- -- -- 21
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 6 -- -- -- 21
16. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 5 9 -- -- -- -- 19
17. - 21. Matúš Masrna S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Erik Novák S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 9 -- -- -- -- 18
22. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 -- 4 -- 4 -- 17
23. - 24. Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 6 -- -- -- 15
Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 -- 9 6 -- -- -- 15
25. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32 5 1 4 2 -- 1 13
26. Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 1 7 4 -- -- -- 12
27. - 28. Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 4 5 -- -- -- -- 9
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
29. - 31. Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 1 -- 6 -- -- -- 8
Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 4 2 -- -- -- -- 8
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 2 4 -- -- -- -- 8
32. - 33. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- 6 -- -- -- 6
Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 1 -- 3 -- 1 1 6
34. Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- 5 -- -- -- 5
35. - 36. Peter Kochelka S4 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 4 -- -- -- -- 4
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky -- -- 4 0 -- -- 4
37. - 38. František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka 1 0 -- -- -- -- 1
Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 1 0 -- -- 0 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 2 9 -- 9 9 9 9 108
2. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 5 9 9 8 9 9 8 102
3. Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 7 9 9 9 97
4. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 8 5 94
5. Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 2 9 1 7 2 7 9 82
6. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 1 7 -- 8 8 2 8 9 8 -- -- 9 77
7. - 8. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 -- 0 2 5 4 8 9 1 -- 67
Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 9 5 -- 9 4 6 9 -- -- 67
9. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 -- 9 9 2 -- 2 -- 64
10. - 11. Marian Rajnoha S3 Gymnázium Andreja Kmeťa 9 8 3 5 6 2 9 2 4 9 3 3 63
Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- 9 -- -- 9 -- -- 63
12. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 3 -- 9 -- 9 -- -- -- 57
13. Sara Gašparová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 -- 6 -- 9 5 7 -- -- -- 54
14. - 15. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 9 7 -- -- 6 -- 5 9 -- -- -- -- 48
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 9 -- 6 -- -- -- 48
16. Erik Novák S4 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 -- 6 -- 9 9 -- -- -- -- 46
17. - 18. Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- -- 9 6 -- -- -- 42
Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 42
19. Matúš Masrna S4 Gymnázium Poštová 9 9 6 8 -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 41
20. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 -- 3 -- 9 -- 9 -- 4 -- 4 -- 38
21. Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 6 -- -- -- 1 -- 6 -- -- -- 37
22. Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 36
23. Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 5 3 -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 35
24. - 26. Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 33
Natália Čigašová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 8 -- -- 0 -- 2 4 -- -- -- -- 33
27. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32 9 3 3 2 2 -- 5 1 4 2 -- 1 32
28. Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- 4 -- -- 9 6 -- -- -- 28
29. Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 3 3 -- -- -- 1 7 4 -- -- -- 27
30. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 8 -- 3 -- -- -- 6 -- -- -- 26
31. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 5 -- -- -- -- 4 2 -- -- -- -- 25
32. - 34. Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky 6 5 3 1 2 2 -- -- 4 0 -- -- 24
Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 3 -- 1 -- 1 -- 3 -- 1 1 24
Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- -- -- -- -- -- 9 -- 6 9 -- -- 24
35. Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 3 9 2 -- -- -- -- -- 5 -- -- -- 19
36. Filip Rásó S2 Súkromné bilingválne gymnázium Galanta 9 4 1 0 3 -- -- -- -- -- -- -- 18
37. Paulína Dujavová S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 16
38. Daniela Jurišinová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 6 6 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
39. Richard Gerboc S3 Gymnázium Poštová 9 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
40. - 43. Tomáš Tall S3 Gymnázium sv. Moniky 3 4 1 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 9
Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Kristína Štefčáková S2 Gymnázium Konštantínova 2 4 1 1 0 -- 2 -- -- -- -- -- -- 9
Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 4 5 -- -- -- -- 9
44. - 45. Viktória Nogová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Lukáš Hudák S3 Gymnázium Leonarda Stöckela 1 3 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 7
46. - 47. Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
Peter Kochelka S4 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 4
48. Monika Birošová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
49. - 50. Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- -- 0 1
František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka -- 0 -- 0 -- -- 1 0 -- -- -- -- 1

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!